Всеукраїнський науково – практичний семінар з теми «Управління екоспрямуванням організації роботи з обдарованою молоддю» у Броварському районі

26 жовтня у Великодимерському НВО Броварського району відбувся Всеукраїнський науково – практичний семінар з теми «Управління екоспрямуванням організації роботи з обдарованою молоддю».

Світ вступає у століття Людини. Більше,

ніж будь-коли, ми зобов’язані думати зараз

про те, що ми вкладаємо в душу людини”.

В. О. Сухомлинський

Входження України до міжнародної спільноти вимагає реалізації завдань екологічної освіти та потребує перегляду не тільки змісту, але й методів навчання. Це означає, що слід застосовувати конкретні методичні прийоми, які сприятимуть:

а) формуванню стійкої мотивації до вивчення екології, як здоров'язбережувальної дисципліни; б) стимулюванню учнів до постійного поповнення знань про довкілля; в) розвитку критичного (аналізуючого) мислення, умінню передбачати можливі наслідки антропогенних факторів на здоров'я людини; г) забезпеченню формування дослідницьких навичок, умінь; д) навчанюя приймати своєчасні рішення; ж) самостійності здобуття та поповнення знань; з) навчанню здійснювати самоконтроль за своєю поведінкою в природі та у суспільстві; і) задіянню школярів до практичної діяльності спільноти до розв’язання проблем довкілля.

Отже, семантика поняття «екології», сьогодні суттєво трансформувалась. Зміст зазначеного терміну набув соціально-політичного, філософського, здоров'язбережувального, педагогічного аспектів.

На думку, багатьох знаних екологів світу, біологів, медиків, психологів екологія стала більш орієнтованою на людину, у зв’язку з масштабнішим впливом її на довкілля. Тому, особливо актуальним є проникнення екології у шкільну освіту, де формується нова культура школярів, а це, невід’ємно, пов’язане з формуванням нових життєво - ціннісних і морально-правових орієнтацій, з новим способом і стилем мислення.

Екологічні знання стануть актуальним у процесі усвідомлення практичної значущості та корисності екологічної обізнаності. Результати анкетування учнів 8-х класів (13-14 р.) висвітлили, що більшість учнів–98% бажають вивчати екологію для того, щоб запобігти інфекційних хвороб; 90% семикласників – щоб вижити; 75% – шестикласників не змогли дати визначення поняттю «екологічна криза»; визначити шляхи подолання екологічної небезпеки змогли тільки 25% дев’ятикласників. Зазначене свідчить про низький рівень екологічної обізнаності учнів підліткового віку.

Запрошені:

Болтівець Сергій Іванович – доктор психологічних наук, професор

Бойко Валентина Іванівна – головний редактор видання «Освіта»

Кливець Василь Володимирович – президент Міжнародного клубу Cotty Sarck

Ткаченко Любов Петрівна – завідувач відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

/Files/images/novini/dimerka/4.jpg/Files/images/novini/dimerka/1.jpg

Організатори семінару:

Голова оргкомітету Царик Надія Михайлівна – директор Великодимерського навчально-виховного об’єднання смт. Велика Димерка, член-кореспондент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

Члени оргкомітету:

Горяна Лариса Григорівна – доктор філософії, к.п.н.,доцент, президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

Чайка Людмила Григорівна – начальник відділу освіти Броварської райдержадміністрації

Хитра Ірина Володимирівна – завідуюча методичним кабінетом Броварського районного відділу освіти

Ткаченко Віра Михайлівна – методист Броварського районного відділу освіти

Донченко Юлія Миколаївна– методист Броварського районного відділу освіти.

Олексієнко Олександра Миколаївна – вчитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи Великодимерського НВО, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Науково-педагогічні, педагогічні працівники різних категорій: методисти, директори, вчителі, бібліотечні працівники.

Було обговорено такі актуальні проблеми:

1. Особливості управління екоспрямуванням освітнього простору закладів освіти Броварського району

2. Методика впровадження проектної діяльності у процес підготовки учнів до участі в діяльності МАН

3. Ознайомлення учасників семінару з орієнтовними темами проектів МАН

4. Методика застосування бібліотечних фондів у підготовці шкільних екологічних проектів

В ході семінару прийняли участь вчені з усієї України:

1. Проблеми екологічної освіти в Україні

Хрутьба Вікторія Олександрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки Національного університету автомобільного транспорту, віце-президент з питань екології Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

2. Особливості створення учнівського екологічного проекту

Горяна Лариса Григорівна – доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, член Європейської асоціації наук про безпеку

3. Особливості сучасної шкільної екологічної освіти

Новикова Ніна Іванівна – завідувач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

4. Заклад освіти як акме-центр: виклики сучасності

Терентьєва Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, професор кафедри мистецьких дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка;
віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, дійсний член (академік) Української академії акмеології, член Європейської асоціації наук про безпеку

5. Екологічна свідомість як показник самореалізації обдарованої молоді.

Матвєєв Віталій Олексійович – доктор філософських наук, професор Національного університету імені М.П. Драгоманова, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я,

6. Ресурси Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського на допомогу написання роботи МАН

Матвійчук Оксана Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, ,доцент, ст. науковий співробітник Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я з питань бібліотечних фондів України, член Європейської асоціації наук про безпеку

Співдоповідач: Петрощук Наталія Романівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри громадської та історичної освіти КУ імені Б. Грінченка

7. Науковий супровід діяльності МАН України викладачами НУБІП

Вдовенко Наталія Михайлівна – доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри глобальної економіки, Заслужений працівник сільського господарства України Національного університету біоресурсіві природокористування України, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

8. Експозиції і фонди Педагогічного музею України як джерело інформації для учнів-дослідників Малої академії наук

Міхно Олександр Петрович – кандидат педагогічних наук Київського університету імені Б. Грінченка, директор Педагогічного музею України

9. Індивідуалізація освітнього процесу в початковій школі задля виявлення обдарованої дитини

Белоусова Тетяна Борисівна – учитель-методист загальноосвітнього закладу № 4 Дніпровського району м. Києва, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

10. Соціальна робота з обдарованою учнівською молоддю
Останіна Ніна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, доцент, дісний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

11. Особливості формування екологічної культури в освітньому просторі м. Кам’янське

Заіка Ніна Іванівна – методист Кам’янського Управління освіти і науки Кам”янської державної адміністрації, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

12. Роль шкільного музею неперервної екологічної освіти для підготовки участі учнів у МАН

Сухракова Любов Федорівна –директор закладу освіти №19 Кам’янського

Управління освіти і науки Кам’янської державної адміністрації, член-кореспондент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

13. Екологічне виховання учнівської молоді як крок до здорового способу життя

Загороднюк Валентина Іванівна– учитель методист СЗШ № 127 Дарницького району м.Києва, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

14. Психологічний аналіз здібностей обдарованої учнівської молоді

Загороднюк Наталія Дмитрівна – психолог закладу інтернатного типу м. Київ

15. Формування в учнів початкової школи навичок самозбереження в умовах екологічної кризи

Юрченко Оксана Михайлівна – канд.пед.наук, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської СШ І-ІІІ ст. №3, член-кореспондент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

Співдоповідачі: Левенок Тетяна Федосівна – учитель початкових. класів, "учитель-методист";

Гуринець Світлана Владиславівна– учитель початкових класів, "старший учитель"

16. Еколого-економічна освіта в становленні обдарованої особистості

Ліпський Петро Юзефович – кандидат біологічних наук, віце- президент еколого-медичної академії

17. Геопатогенні зони як екологічна проблема

Федорич Олександр Володимирович – кандидат медичних наук, дійсний член (академік) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я

По закінченні семінару в обговоренні даних питань взяли участь педагогічні працівники всіх навчальних закладів Броварського району.

Окрім цього на даному семінарі відбулася зустріч з депутатом Київської обласної ради Іваненком Олегом Івановичем, який вручив нашій землячці Ніні Іванівні Федірко сертифікат книги рекордів Гіннеса України за найдовший рушник Броварського району.

По закінченню семінару науковцям було вручено подарунки від селищного голови Бочкарьова Анатолія Борисовича та організовано екскурсію на завод Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Кiлькiсть переглядiв: 82